#tag: phê bình

15 nhà phê bình nghệ thuật đã khiến chúng ta thay đổi cách nhìn về thế giới (P2)
15 nhà phê bình nghệ thuật đã khiến chúng ta thay đổi cách nhìn về thế giới (P2)
Hơn 1000 năm, con người đã cố gắng định nghĩa điều gì làm nên một tác phẩm nghệ thuật “tốt”. Những nhân tố quyết định, như tính thực tế, vẻ…
  • Chỉ 7 phút đọc
15 nhà phê bình nghệ thuật đã khiến chúng ta thay đổi cách nhìn về thế giới (P1)
15 nhà phê bình nghệ thuật đã khiến chúng ta thay đổi cách nhìn về thế giới (P1)
Hơn 1000 năm, con người đã cố gắng định nghĩa điều gì làm nên một tác phẩm nghệ thuật “tốt”. Những nhân tố quyết định, như tính thực tế, vẻ…
  • Chỉ 9 phút đọc
Tại sao đón nhận ‘lời chỉ trích’ là điều tốt cho thiết kế của bạn?
Tại sao đón nhận ‘lời chỉ trích’ là điều tốt cho thiết kế của bạn?
Minh họa: Alec Doherty Tiếp nhận lời chỉ trích chưa bao giờ là điều dễ dàng. Trong một thế giới nghệ thuật tạo dựng bởi góc nhìn và sự đánh…
  • Chỉ 5 phút đọc