#tag: packaging of the world

[Tin vui] Bratus Agency dành giải Bạc Pentawards 2020 với dự án ‘The Type-Face Project’
Cảm hứng tuần mới với những bao bì sáng tạo vòng quanh thế giới
Cảm hứng tuần mới với những bao bì sáng tạo vòng quanh thế giới
Packaging of the World giới thiệu top 10 bao bì sáng tạo hàng đầu trong tháng 6/2018. Chúng được chọn theo lượt xem, lượt chia sẻ, lượt thích và số…
  • Chỉ 4 phút đọc