#tag: nghệ thuật ngoại đạo

Hiroyuki Doi: ‘Bằng cách vẽ vòng tròn, tôi cảm thấy mình đang sống và hiện hữu trong vũ trụ.’
Jean Dubuffet - Người viết khái niệm cho Art Brut
Jean Dubuffet - Người viết khái niệm cho Art Brut
Art Brut là trào lưu nghệ thuật gì? Jean Dubuffet đã làm cách nào để phát hiện và giúp mọi người công nhận nhóm nghệ sĩ này?
  • Chỉ 12 phút đọc
Art Brut ở Nhật Bản: Tiếp tục phát triển theo dòng chảy riêng
Những từ khóa liên quan đến nghệ thuật ngoại đạo.