#tag: mary blair

Di sản của Mary Blair - Hoạ sĩ và nguồn cảm hứng huyền thoại cho những bộ phim của Disney
Di sản của Mary Blair - Hoạ sĩ và nguồn cảm hứng huyền thoại cho những bộ phim của Disney
Lời người dịch: Bài viết là bản lược dịch cuộc phỏng vấn của Kirsten Acuna (INSIDER) với Mary Walsh, giám đốc điều hành của Animation Research Library, Walt Disney Animation…
  • Chỉ 9 phút đọc
Thời kỳ Hoàng kim của minh họa và sự khởi sắc trong cuộc sống hiện đại ngày nay
Thời kỳ Hoàng kim của minh họa và sự khởi sắc trong cuộc sống hiện đại ngày nay
Có thể bạn không nhận ra nhưng lĩnh vực minh họa đang dần định hình thế giới chúng ta đang sống. Một lĩnh vực có sức ảnh hưởng làm thay…
  • Chỉ 9 phút đọc