#tag: lịch sử thiết kế đồ họa

Art Nouveau (Phần 1): Tóm lược và lịch sử
Art Nouveau (Phần 1): Tóm lược và lịch sử
Art Nouveau (Tân Nghệ thuật) là một trong những trào lưu quan trọng của khoảng thời gian đầu thế kỷ 19 và cuối thế kỷ 20 đối với lịch sử…
  • Chỉ 16 phút đọc
Thiết kế đồ họa có cứu được mạng người? 6 poster tác động tích cực đến sức khỏe cộng đồng trong lịch sử
Thiết kế đồ họa có cứu được mạng người? 6 poster tác động tích cực đến sức khỏe cộng đồng trong lịch sử
Thiết kế đồ họa có cứu được mạng người không? Cùng nhìn lại những tác động tích cực của thiết kế trong các vấn đề về sự sống và cái…
  • Chỉ 15 phút đọc
Khám phá lịch sử thiết kế đồ họa qua cuốn sách của Taschen
Khám phá lịch sử thiết kế đồ họa qua cuốn sách của Taschen
Bạn học được những gì từ lịch sử thiết kế đồ họa? Đó là một câu hỏi thường xuất hiện ngay cả bên trong và bên ngoài các phòng họp,…
  • Chỉ 7 phút đọc