loading

#tag: innovation

Góc quên lãng: Dự án tàu điện hiện đại nhất thế giới một thời của Sài Gòn
Góc quên lãng: Dự án tàu điện hiện đại nhất thế giới một thời của Sài Gòn
Vào thập niên 1960, Sài Gòn đã từng có kế hoạch xây dựng hệ thống tàu điện một ray – Monorail hiện đại nhất thế giới thời đó để nối…
  • Chỉ 3 phút đọc
Bản chất của sáng tạo: Khi ý tưởng không đến từ hư vô
Bản chất của sáng tạo: Khi ý tưởng không đến từ hư vô
Nhiều người nghĩ rằng họ không sáng tạo là vì họ không nghĩ ra được cái gì mới mẻ, nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm, họ chỉ không gắn…
  • Chỉ 6 phút đọc