#tag: david bowie

David Bowie và ảnh hưởng của ông đến lĩnh vực thiết kế đồ họa và âm thanh
David Bowie và ảnh hưởng của ông đến lĩnh vực thiết kế đồ họa và âm thanh
Trong lúc sinh thời cũng như khi mất đi, David Bowie vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ và nhà minh họa. Các hình ảnh và nhân…
  • Chỉ 8 phút đọc
Bộ font tái hiện chữ viết tay của những người nổi tiếng
Bộ font tái hiện chữ viết tay của những người nổi tiếng
Mạn phép vay mượn từ những bản chữ viết tay, Nicolas Damiens và Julien Sens đã chuyển đổi chữ viết tay của David Bowie, Kurt Cobain, John Lennon, Leonard Cohen,…
  • Chỉ 3 phút đọc
Truyện kể bằng tranh về cuộc đời thăng trầm của David Bowie
Truyện kể bằng tranh về cuộc đời thăng trầm của David Bowie
Đồng cảm với Heinz Edelmann và Milton Glaser (những nghệ sĩ làm bìa album cho The Beatles và Bob Dylan), Néjib đã minh hoạ một vài năm đầy biến động…
  • Chỉ 4 phút đọc