#tag: data

Khi dữ liệu được trình bày bằng đồ họa, mọi điều bạn cần biết về trực quan hóa dữ liệu (Phần 2)
Khi dữ liệu được trình bày bằng đồ họa, mọi điều bạn cần biết về trực quan hóa dữ liệu (Phần 2)
Trong phần một, chúng ta đã tìm hiểu về bối cảnh, tâm lý học trong trực quan hóa dữ liệu cũng như quá trình nhận thức trong vô thức, cũng…
  • Chỉ 11 phút đọc
Cuộc chiến giữa designer và nhà thống kê trên mặt trận infographic
Cuộc chiến giữa designer và nhà thống kê trên mặt trận infographic
Lĩnh vực thị giác hóa dữ liệu luôn là nơi đấu tranh giữa sự chính xác và tính thẩm mỹ. Một mặt, nhà thiết kế nói rằng dữ liệu có…
  • Chỉ 14 phút đọc
Khi dữ liệu được trình bày bằng đồ họa, mọi điều bạn cần biết về trực quan hóa dữ liệu (Phần 1)
Khi dữ liệu được trình bày bằng đồ họa, mọi điều bạn cần biết về trực quan hóa dữ liệu (Phần 1)
Trực quan hóa dữ liệu là cách tuyệt vời để giúp người xem dễ dàng tiếp cận với dữ liệu. Nhưng làm sao để thể hiện một cách hiệu quả? Nghiên cứu…
  • Chỉ 7 phút đọc
Nền quảng cáo tương lai: Thao túng dữ liệu cá nhân để tối ưu lợi nhuận?
Nền quảng cáo tương lai: Thao túng dữ liệu cá nhân để tối ưu lợi nhuận?
Hồ sơ càng cá nhân và dễ bị xâm phạm, quảng cáo càng hiệu quả, càng có nhiều cơ hội để thao túng và điều khiển.
  • Chỉ 11 phút đọc
AI, ML, IoT và Dữ liệu - miền đất mới cho nghề thiết kế
AI, ML, IoT và Dữ liệu - miền đất mới cho nghề thiết kế
AI, ML và IoT có tiềm năng to lớn có thể dẫn dắt một thế hệ mới của các trải nghiệm sáng tạo. Chúng đang ở tiền phương của một…
  • Chỉ 10 phút đọc
Facebook đã “là phẳng” giao tiếp giữa người với người như thế nào
Facebook đã “là phẳng” giao tiếp giữa người với người như thế nào
Chuyện gì đã xảy ra? Đây là những người bạn của tôi, nhưng chúng tôi không còn giống trước nữa. Chúng tôi đã được chuẩn hóa. Bây giờ chúng tôi…
  • Chỉ 13 phút đọc
Câu chuyện data: Người dùng ngày càng thích… nội dung dài & thương hiệu cần chú ý điều đó
Câu chuyện data: Người dùng ngày càng thích… nội dung dài & thương hiệu cần chú ý điều đó
Cơ hội để bạn được “viral” đã không còn phổ biến nhiều trong những năm gần đây. Dù cũng có ngoại lệ, nhưng ngày nay người ta dường như không…
  • Chỉ 8 phút đọc