loading

#tag: chủ nghĩa kiến tạo

Thiết kế đồ họa thế kỷ 20: Sự lên ngôi của các trường phái nghệ thuật (P.2)
Thiết kế đồ họa thế kỷ 20: Sự lên ngôi của các trường phái nghệ thuật (P.2)
Trong bối cảnh hỗn loạn, rối ren của xã hội và chính quyền, những viên gạch nền móng của nghệ thuật ở thế kỷ 20 vẫn liên tục chuyển mình…
  • Chỉ 13 phút đọc
Sơ lược về phong trào thiết kế: Chủ nghĩa kiến tạo (Constructivism)
Sơ lược về phong trào thiết kế: Chủ nghĩa kiến tạo (Constructivism)
“Chủ nghĩa kiến tạo (Constructivism) là một trong những phong trào nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, đầy tham vọng và không kém phần đau thương nhọc nhằn.”– Justin Reynolds…
  • Chỉ 5 phút đọc
Chủ nghĩa kiến tạo (Constructivism) và ngành thiết kế đồ họa ở Nga
Chủ nghĩa kiến tạo (Constructivism) và ngành thiết kế đồ họa ở Nga
  Poster phim Ninich, thiết kế bởi Vladimir and Georgii Stenberg, 1927. Chủ nghĩa kiến tạo (Constructivism) là một phong trào nghệ thuật mang tính đột phá trong lĩnh vực…
  • Chỉ 9 phút đọc