#tag: chủ nghĩa hiện đại

Édouard Manet (Phần 1)
Édouard Manet (Phần 1)
Édouard Manet, cùng với Gustave Courbet, là hai hoạ sĩ dẫn dắt cho chủ nghĩa Hiện thực và cũng là chủ nghĩa đầu tiên được coi là thuộc chủ nghĩa…
  • Chỉ 17 phút đọc
Sơ lược phong trào thiết kế: Chủ nghĩa hiện đại
Sơ lược phong trào thiết kế: Chủ nghĩa hiện đại
“Trường phái chủ nghĩa hiện đại đã cho thấy ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử ngành thiết kế và ngày nay điều đó vẫn còn hiện diện rất rõ”,…
  • Chỉ 4 phút đọc
Vài nét về chủ nghĩa Hiện đại: “Chức năng luôn quan trọng hơn hình thức”
Vài nét về chủ nghĩa Hiện đại: “Chức năng luôn quan trọng hơn hình thức”
Trường phái chủ nghĩa hiện đại đã ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử thiết kế – và vẫn còn tiếp tục đến ngày nay. Trong bài viết này, Aaron…
  • Chỉ 5 phút đọc
Chủ nghĩa hiện đại đã thay đổi ngành thiết kế như thế nào?
Chủ nghĩa hiện đại đã thay đổi ngành thiết kế như thế nào?
Chủ nghĩa hiện đại trở thành một phần của nền văn hóa đại chúng và dần được xem là nguồn cảm hứng để đương đầu với những vấn đề thời…
  • Chỉ 8 phút đọc
Tại sao chủ nghĩa hậu hiện đại (Postmodernism) những năm 1980 hồi sinh ngành thiết kế?
Tại sao chủ nghĩa hậu hiện đại (Postmodernism) những năm 1980 hồi sinh ngành thiết kế?
Memphis chống lại những nguyên tắc thiết kế lấy "chức năng" làm kim chỉ nam của Bauhaus, phản ánh khoảnh khắc lạc quan và sự giải phóng đầy ý nghĩa.
  • Chỉ 6 phút đọc
Lược sử vắn tắt về chủ nghĩa hiện đại ở Mỹ
Lược sử vắn tắt về chủ nghĩa hiện đại ở Mỹ
Một giai đoạn quan trọng trong sự phát triển thiết kế đồ họa nước Mỹ chính là sự di cư của nhiều nghệ sĩ và nhà thiết kế châu Âu…
  • Chỉ 3 phút đọc
Thiết kế đồ họa thế kỷ 20: Hậu chiến và thời kỳ hoàng kim của thiết kế tạp chí (P.3)
Thiết kế đồ họa thế kỷ 20: Hậu chiến và thời kỳ hoàng kim của thiết kế tạp chí (P.3)
Các áp phích sáng tạo trong thời hậu chiến thể hiện tiếng nói cá nhân, thông điệp kêu gọi. Đây là giai đoạn các phương tiện truyền thông, quảng cáo…
  • Chỉ 15 phút đọc
Thiết kế đồ họa thế kỷ 20: Sự lên ngôi của các trường phái nghệ thuật (P.2)
Thiết kế đồ họa thế kỷ 20: Sự lên ngôi của các trường phái nghệ thuật (P.2)
Trong bối cảnh hỗn loạn, rối ren của xã hội và chính quyền, những viên gạch nền móng của nghệ thuật ở thế kỷ 20 vẫn liên tục chuyển mình…
  • Chỉ 13 phút đọc
Typography mới của chủ nghĩa hậu hiện đại
Typography mới của chủ nghĩa hậu hiện đại
Typography kỹ thuật số ngày nay phản đối sự sai lầm của thiết kế khách quan. Về bản chất, nó tôn vinh chứ không hề giới hạn các nhà thiết…
  • Chỉ 8 phút đọc