#tag: các lỗi trong thiết kế trang web

Các lỗi thiết kế web thường gặp phải và cách khắc phục (Phần 2)
Các lỗi thiết kế web thường gặp phải và cách khắc phục (Phần 2)
Trong phần 1, chúng ta đã cùng tìm hiểu qua các lỗi thiết kế web thường gặp ở trang landing page và cách khắc phục. Đối với mọi trang web…
  • Chỉ 7 phút đọc
Các lỗi thiết kế web thường gặp phải và cách khắc phục (Phần 1)
Các lỗi thiết kế web thường gặp phải và cách khắc phục (Phần 1)
Trong thời đại số ngày nay, số lượng trang web ngày càng gia tăng, vì vậy việc sai sót trong quá trình thiết kế sẽ khó tránh khỏi. Bài viết này…
  • Chỉ 8 phút đọc