#tag: Albert Bierstadt

Albert Bierstadt (Phần 3)
Albert Bierstadt (Phần 3)
Trong phần cuối của loạt bài ba phần về hoạ sĩ Albert Bierstadt, chúng ta tìm hiểu các tác phẩm nổi bật còn lại của ông, bao gồm Rặng núi…
  • Chỉ 13 phút đọc
Albert Bierstadt (Phần 2)
Albert Bierstadt (Phần 2)
Trong phần hai của loạt bài ba phần về Albert Bierstadt – một trong những hoạ sĩ phong cảnh hàng đầu Mỹ với vai trò đặc biệt quan trọng trong…
  • Chỉ 12 phút đọc
Albert Bierstadt (Phần 1)
Albert Bierstadt (Phần 1)
Trong loạt bài ba phần, chúng ta sẽ tìm hiểu về một nhân vật quan trọng của hội hoạ phong cảnh Mỹ nói chung và cả trào lưu trường phái…
  • Chỉ 11 phút đọc