Thao Lee Thao Lee - i-Gallery

Tổng hợp danh sách các tác phẩm của Giải thưởng Sony World Photography năm 2018

Với gần 320.000 người tham dự, giải thưởng Sony World Photography Awards năm 2018 đã công bố danh sách những tác phẩm nổi bật của cuộc thi.

Mỗi một bức ảnh đều mang một chủ đề khác nhau, từ đường phố đến cảnh quan thiên nhiên. Cùng iDesign chiêm ngưỡng các bức ảnh xuất sắc lần thứ 11 của cuộc thi này và truy cập vào trang web để tìm hiểu chi tiết nhé!

id sony world photography 2018

© Chaoyang Cai, China, Shortlist, Open, Architecture, 2018 Sony World Photography Awards

id sony world photography 2018 jpg 2

© Lester Koh, Singapore, Shortlist, Open, Architecture, 2018 Sony World Photography Awards

id sony world photography 2018 jpg 5

© Jianguang Zhou, China, Shortlist, Open, Enhanced, 2018 Sony World Photography Awards

id sony world photography 2018 jpg 3

© Nikolay Gorbunov, Russian Federation, Shortlist, Open, Landscape & Nature, 2018 Sony World Photography Awards

id sony world photography 2018 jpg 4

© Fajar Kristianto, Indonesia, Shortlist, Open, Motion, 2018 Sony World Photography Awards

id sony world photography 2018 jpg 6

© Andreas Hemb, Sweden, Shortlist, Open, Motion, 2018 Sony World Photography Awards

id sony world photography 2018 jpg 7

© Valentina Morrone, Italy, Shortlist, Open, Portraiture, 2018 Sony World Photography Awards

id sony world photography 2018 jpg 8

© Tina Signesdottir hult, Norway, Shortlist, Open, Portraiture, 2018 Sony World Photography Awards

id sony

© Masumi Shiohara, Japan, Shortlist, Open, Still Life, 2018 Sony World Photography Awards

id sony world photography 2018 jpg 9

© Michele Fornaciari, Italy, Shortlist, Open, Street Photography, 2018 Sony World Photography Awards

id sony world photography 2018 jpg 10

© Thanasorn Janekankit, Thailand, Shortlist, Open, Street Photography, 2018 Sony World Photography Award

id sony world photography 2018 jpg 10 1

© Irene Sollecchia, Italy, Shortlist, Open, Street Photography (Open competition), 2018 Sony World Photography Awards

id sony world photography 2018 jpg 11

© John White, United Kingdom, Shortlist, Open, Street Photography, 2018 Sony World Photography Awards

id sony world photography 2018 jpg 12

© Yijie Quan, China, Shortlist, Open, Travel, 2018 Sony World Photography Awards

id sony world photography 2018 jpg 13

© Yen Sin Wong, Malaysia, Shortlist, Open, Travel, 2018 Sony World Photography Awards

id sony world photography 2018 jpg 14

© Jonas Börnicke, Germany, Shortlist, Open, Travel, 2018 Sony World Photography Awards

id sony world photography 2018 jpg 15

© Petar Sabol, Croatia, Shortlist, Open, Wildlife, 2018 Sony World Photography Awards

id sony world photography 2018 jpg 16

© Pedro Jarque Krebs, Peru, Shortlist, Open, Wildlife, 2018 Sony World Photography Awards

Người dịch: Thao Lee

Nguồn: fubiz

Hình trong bài (18)