Chi Chi - i-Gallery

Nghệ thuật của bút dài

(Một bài viết của Calligrapher Đào Huy Hoàng)

Khi tôi bắt đầu làm bút cách đây 4 năm, rất nhiều người bạn của tôi cho rằng chỉ cần cho một miếng gỗ lắp vào máy tiện, xoẹt xoẹt và bùm, một cây bút đủ đẹp và dùng đủ đã hoàn thiện. Tôi cũng đã từng nghĩ đơn giản như vậy, và vì thế một đứa chân ướt chân ráo, không có tí kinh nghiệm gì về đồ gỗ, lại đi tiện bút. Tôi cứ mường tượng ra rằng tự mình làm bút là khỏi phải tốn kém mua ở bển rồi! Cho đến khi tôi nghiện các chất liệu còn hơn chính bản thân cái bút…

Hình trong bài (0)