Chilaxu Chilaxu - i-Gallery

“Gương” và tâm hồn nhỏ bé của loài người

“Gương” là track thứ 3 nằm trong EP “Đỏ tươi” của Gác Mái, phát hành vào tháng 11 năm 2017, kể về câu chuyện của một tâm hồn lạc hướng.

“Thời gian nghiêng mình trong tấm gương mờ

Phải chăng đã nhiều đổi thay?

Loài người hoài nghi,

Không chút thành ý. ”

Một dự án video cho bài hát “Gương” – track thứ 3 nằm trong EP “Đỏ tươi” của ban nhạc indie Gác Mái, phát hành vào tháng 11 năm 2017, được thực hiện bởi nghệ sĩ thị giác Vinh Lam, kể về câu chuyện không hồi kết của tâm hồn loài người được ví mỏng manh tựa như một chiếc gương, sẽ vỡ nát khi chực chạm vào.

idesign mirror 01


Nguồn: Behance

Hình trong bài (1)