Chilaxu Chilaxu - i-Gallery

Bộ lịch 13 mùa trăng thuần Việt của Rice Creative

idesign lunarcalendar 08a

Theo Âm lịch, năm 2017 sẽ có 13 tháng. Sự khác biệt giữa Âm lịch và Dương lịch chính là quan niệm mỗi ngày đều bị chi phối bởi các tín ngưỡng cổ truyền, và chỉ có Âm lịch mới có ngày tốt ngày xấu.

Được gợi cảm hứng bởi cách tính trăng theo lịch Âm của người Việt, studio Rice Creative đã tạo ra một bộ lịch mới mẻ. Theo quan niệm dân gian thì mỗi ngày sẽ bị tác động bởi ngoại lực và vì vậy hình thành ngày tốt ngày xấu. Để minh hoạ cho điều này, họ đã mượn hình ảnh con số trong sách vở Việt Nam để thiết kế lại bộ lịch truyền thống nhưng đầy lạ lẫm này.

Bộ lịch chứa đựng nhiều nét đặc trưng của văn hoá Việt Nam. Chúng ta sử dụng lịch Âm để xem ngày - dù là ký hợp đồng, chuyển vào nhà mới, hay thậm chí cưới xin.

Kết quả thu được khiến studio vô cùng hài lòng bởi sự sắp xếp những con chữ và giá trị lịch sử chúng mang theo bên mình.


Nguồn: behance

Hình trong bài (14)
Chilaxu ChilaxuWriter
An ecophile and slo-mo and temporarily happy person. Find me by 'sungamphim'.