chilaxu chilaxu - Graphic Design

Thiết kế bao bì ‘HAN COFFEE’ đầy hồn thơ của Hà Nội

Một dự án hợp tác giữa agency Direction (Hà Nội, Việt Nam) và hoạ sĩ Dusse Bui, về một thương hiệu cà phê rất đậm nét trong lòng người dân Hà Nội.

Ngay chính cái tên ‘HAN COFFEE’ , cũng được lấy cảm hứng theo mã số đường bay Hà Nội (HAN), gợi mở về một nơi đến đầy ấp hồn thơ của thủ đô nước Việt. Các hình ảnh trong thiết kế bao bì, được khai thác từ câu chuyện khi Pháp bắt đầu đem những hạt cà phê đầu tiên đến bán đảo Đông Dương, để từ đó thức uống này trở thành một nét đặc trưng văn hoá của người dân Việt.

Dưới đây là những hình ảnh chi tiết về thiết kế đậm nét truyền thống này, mời bạn cùng iDesign khám phá.

Nguồn: Dusse Bui

Hình trong bài (4)