Cảm hứng thiết kế kỳ 19

Tiếp tục với chuỗi cảm hứng thiết kế kỳ này, iDesign xin giới thiệu các tác phẩm sáng tạo về UI, hoạt ảnh, thiết kế tạp chí, và các tác phẩm mỹ thuật đầy ấn tượng…

Cùng bắt đầu khám phá nhé!

Recipe app 4 bởi Sudhan Gowtham
Content Universe Homepage Branding Services Page bởi Zhenya Rynzhuk for Sochnik
#3 WeatherNow — Mobile App Concept bởi Matt Wojtaś
Different choices bởi shanzei cho Radesign
New Design Concept - Slava Kornilov
Designer và Khách hàng bởi DeeKay
Đà điểu - Taras Ivanytskyi
Yin & Yang Kitties - Tony Babel
Flat Design Character Illustration — Double Face bởi Gigantic
Understanding Japan: Koi in the Matsumoto Castle Pond bởi Anastasia Antoshkina
Silent Partners Studio bởi Nouvelle Administration
Design 360° Magazine №78 DESIGNMAG: DESIGNMAG bởi yuer bi và Design360° Magazine
Protection bởi Maxwell Perone
ISLAS bởi Felipe Bedoya

Biên tập: Thao Lee

Nguồn: medium

Hình trong bài (16)