Cảm hứng thiết kế kỳ 17

Cảm hứng thiết kế kỳ này sẽ mang đến cho các bạn các tác phẩm UI web, mobile thân thiện với người dùng. Bên cạnh đó là các hoạt ảnh thú vị và những thiết kế sản phẩm ấn tượng. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé!


Puma sneaker shop. bởi Anton Mikhaltsov cho Awsmd
Game và Profile Statistics Dashboard bởi Cuberto
Blown Art Works và News Platform Alternative Homepage bởi Zhenya Rynzhuk cho Sochnik
Computer Graphics Conference Website Design Experiment bởi Sasha Turischev cho Zajno Crew
Lingering Music Player bởi Xiaoming Pan cho NICE 100
Stare bởi Hleb Kuftseryn
Dota 2 — Sniper bởi DeeKay
It’s called fashion, honey bởi Petter Pentilä
Dog’s trip bởi Maksim Marakhovskyi cho Motion Design School
Pig On Fire bởi Oliver King
Political Posters 2018 bởi TRÜF Creative
Supa Fresh 2018 bởi Yeye Weller
2018 bởi KwangHo Shin
Irma Brósz bởi Roland Peltan-Brosz
Object Sans | Free Geometric Font Family bởi Alex Slobzheninov

Biên tập: Thao Lee

Nguồn: medium

Cảm hứng thiết kế kỳ 16

Cảm hứng thiết kế kỳ 15

Cảm hứng thiết kế kỳ 14

Hình trong bài (18)