Batsana Batsana - Graphic Design

20 thiết kế Flash Website theo trường phái Minimalism

Tới lúc này không cần giới thiệu nhiều về Minimalism. Tất nhiên Minimalism là đỉnh cao của thiết kế, nhưng không phải cứ bỏ bớt đi những yếu tố không cần thiết là bạn đã có một thiết kế đẹp. Nó còn phụ thuộc vào mắt thẩm mỹ, bố cục, typography và cả DUX - Design of User eXperience - Thiết kế cho người sử dụng.

20 trang web dưới đây là những ví dụ đẹp của thiết kế Web Minimalism.

thibaud portfolio

thom bennet


seymour powell


premiyum sweden


normann copenhagen


national television


koein


chris erickson


karim zariffa


jsk architects


jonathan yuen


hussl


group94


eternal platinum


danka studio


claracollins

carldekeyzer

ai interactive media

filippas med hagen sund.

annie lennox

thinkology

Hình trong bài (21)
Batsana BatsanaWriter
Học! học nữa học mãi :)