19August 19August - Art and Ads

Mẫu giày kỳ lạ gắn tampon và diêm của Netha Goldberg

Đôi giày Netina của Netha Goldberg tích hợp những thứ mà bạn khó có thể nghĩ đến: tampon (băng vệ sinh dạng ống), diêm và cổng sạc.

Bộ sưu tập giày Netina gồm ba thiết kế với những công dụng khác nhau. Một đôi giày gắn diêm, đôi khác chứa băng vệ sinh nhiều kích cỡ và mẫu giày thứ ba cung cấp các cổng điện để sạc một số thiết bị.

Nhà thiết kế người Israel Netha Goldberg chọn những đồ vật nhỏ bé là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, mà chúng ta thường xuyên chia sẻ hoặc hỏi mượn người khác. Theo cô, việc tạo ra những mẫu thiết kế này nhằm hướng đến việc khuyến khích các tương tác trực tiếp giữa người với người, điều mà xã hội ngày nay đang có xu hướng lạnh nhạt đi.

“Tôi đã nghiên cứu về những gì con người có thể mang theo bên mình để chia sẻ trên đường di chuyển và chú ý đến vấn đề trọng lượng, cũng như kích thước. Dự án này xem xét hành động tương hỗ của nhân loại theo một cách thức độc đáo, và đưa ra giải pháp cho một xã hội cởi mở.

Theo quan điểm của tôi, mục tiêu của nhà thiết kế là đưa ra một đề tài mang tính thúc đẩy để dẫn đến hành động. Đó không phải là mục tiêu và vai trò duy nhất, nhưng chắc chắn nó là một điều rất quan trọng – thứ đã khiến tôi tạo ra dự án Netina này.”

Biên tập: 19August

Hình trong bài (6)