Ốc Ốc - Art and Ads

Kết quả Vòng loại - Cuộc thi thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống 2019

BTC cuộc thi Thiết kế biểu tượng Nước Mắm truyền thống Việt Nam 2019 xin thông báo kết quả vòng loại, gồm 12 tác phẩm dự thi tiếp tục vào vòng chung kết!

Cuộc thi Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống đã đi được hơn một nửa chặng đường. Vào ngày 09/09/2019, BTC cuộc thi đã công bố Top 12 tác phẩm đi tiếp vào vòng chung kết. Số điểm làm thang đo để lựa chọn các tác phẩm được tính toán dựa trên số lượt bình chọn và số điểm của ban giám khảo. Cụ thể, số lượt bình chọn chiếm 40% số điểm và số điểm của Ban giám khảo chiếm 60%.

Cùng iDesign điểm qua những tác phẩm hiện đã vượt qua Vòng loại của cuộc thi nhé!


  1. Nguyễn Thị Huế – 42.8
Số lượt bình chọn: 95 | Số điểm từ BGK: 8

2. Nguyễn Thị Huế – 40.2

Số lượt bình chọn: 87 | Số điểm từ BGK: 9

3. Nguyễn Quốc Vương – 33

Số lượt bình chọn: 72 | Số điểm từ BGK: 7

4. Bùi Hoàng Phương – 31

Số lượt bình chọn: 68 | Số điểm từ BGK: 7

5. Võ Trương Yến Linh – 18

Số lượt bình chọn: 33 | Số điểm từ BGK: 8

6. Nguyễn Thị Hà Trang – 16.6

Số lượt bình chọn: 31 | Số điểm từ BGK: 7

7. Phạm Kinh Triều – 16.2

Số lượt bình chọn: 27 | Số điểm từ BGK: 9

8. Nguyễn Trung Dũng – 15.2

Số lượt bình chọn: 29 | Số điểm từ BGK: 6

9. Lê Kỳ Chức – 14

Số lượt bình chọn: 26 | Số điểm từ BGK: 6

10. Nguyễn Quốc Hưng – 13.2

Số lượt bình chọn: 24 | Số điểm từ BGK: 6

11. Lê Ngọc Phương Trinh – 13

Số lượt bình chọn: 22 | Số điểm từ BGK: 7

12. Lê Trung Hoa – 13

Số lượt bình chọn: 19 | Số điểm từ BGK: 9

Hiện cuộc thi đang chuẩn bị cho vòng thi chung kết. Các tác phẩm dự thi sẽ được đăng bình chọn trên website từ ngày 20 – 30/09/2019. Thông tin chi tiết của cuộc thi các bạn hãy vào website cuộc thi để theo dõi nhé!

Ban biên tập iDesign

Hình trong bài (12)