Kết quả Vòng loại - Cuộc thi thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống 2019

BTC cuộc thi Thiết kế biểu tượng Nước Mắm truyền thống Việt Nam 2019 xin thông báo kết quả vòng loại, gồm 12 tác phẩm dự thi tiếp tục vào vòng chung kết!

Cuộc thi Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống đã đi được hơn một nửa chặng đường. Vào ngày 09/09/2019, BTC cuộc thi đã công bố Top 12 tác phẩm đi tiếp vào vòng chung kết. Số điểm làm thang đo để lựa chọn các tác phẩm được tính toán dựa trên số lượt bình chọn và số điểm của ban giám khảo. Cụ thể, số lượt bình chọn chiếm 40% số điểm và số điểm của Ban giám khảo chiếm 60%.

Cùng iDesign điểm qua những tác phẩm hiện đã vượt qua Vòng loại của cuộc thi nhé!


  1. Nguyễn Thị Huế – 42.8
Số lượt bình chọn: 95 | Số điểm từ BGK: 8

2. Nguyễn Thị Huế – 40.2

Số lượt bình chọn: 87 | Số điểm từ BGK: 9

3. Nguyễn Quốc Vương – 33

Số lượt bình chọn: 72 | Số điểm từ BGK: 7

4. Bùi Hoàng Phương – 31

Số lượt bình chọn: 68 | Số điểm từ BGK: 7

5. Võ Trương Yến Linh – 18

Số lượt bình chọn: 33 | Số điểm từ BGK: 8

6. Nguyễn Thị Hà Trang – 16.6

Số lượt bình chọn: 31 | Số điểm từ BGK: 7

7. Phạm Kinh Triều – 16.2

Số lượt bình chọn: 27 | Số điểm từ BGK: 9

8. Nguyễn Trung Dũng – 15.2

Số lượt bình chọn: 29 | Số điểm từ BGK: 6

9. Lê Kỳ Chức – 14

Số lượt bình chọn: 26 | Số điểm từ BGK: 6

10. Nguyễn Quốc Hưng – 13.2

Số lượt bình chọn: 24 | Số điểm từ BGK: 6

11. Lê Ngọc Phương Trinh – 13

Số lượt bình chọn: 22 | Số điểm từ BGK: 7

12. Lê Trung Hoa – 13

Số lượt bình chọn: 19 | Số điểm từ BGK: 9

Hiện cuộc thi đang chuẩn bị cho vòng thi chung kết. Các tác phẩm dự thi sẽ được đăng bình chọn trên website từ ngày 20 – 30/09/2019. Thông tin chi tiết của cuộc thi các bạn hãy vào website cuộc thi để theo dõi nhé!

Ban biên tập iDesign

Cùng tác giả

#Tag

cuộc thi thiết kế Cuộc thi thiết kế biểu tượng nước mắm truyền thống Việt Nam 2019 Nước mắm truyền thống Việt Nam

iDesign Must-try

Những thiết kế xuất sắc định hình lại thế giới qua cuộc thi Innovation By Design 2019
Những thiết kế xuất sắc định hình lại thế giới qua cuộc thi Innovation By Design 2019
Hàng năm, giải thưởng Innovation By Design (Đổi mới bằng thiết kế) của Fast Company nhằm vinh danh các thiết kế tốt nhất trong kinh doanh, từ thiết kế sản…
Bình chọn biểu tượng Vòng Chung kết - Cuộc thi thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Bình chọn biểu tượng Vòng Chung kết - Cuộc thi thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Cuộc thi thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019 đang trong quá trình bình chọn, nhằm tìm ra thiết kế độc đáo và phù hợp biểu…
Lê Kỳ Chức | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Lê Kỳ Chức | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Tác giả: Lê Kỳ ChứcMã số bài thi: 08 Mô tả ý tưởng: Quy chuẩn biểu tượng: Mockup bao bì: Tác giả: Lê Kỳ ChứcMã số bài thi: 08
Nguyễn Quốc Hưng | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Nguyễn Quốc Hưng | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Tác giả: Nguyễn Quốc HưngMã số bài thi: 09 Mô tả ý tưởng: Quy chuẩn biểu tượng: Mockup bao bì: Tác giả: Nguyễn Quốc HưngMã số bài thi: 09
Lê Ngọc Phương Trinh | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Lê Ngọc Phương Trinh | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Tác giả: Lê Ngọc Phương TrinhMã số bài thi: 10 Mô tả ý tưởng: Quy chuẩn biểu tượng: Mockup bao bì: Tác giả: Lê Ngọc Phương TrinhMã số bài thi:…
Võ Trương Yến Linh | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Võ Trương Yến Linh | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Tác giả: Võ Trương Yến LinhMã số bài thi: 05 Mô tả ý tưởng: Quy chuẩn biểu tượng: Mockup bao bì: Tác giả: Võ Trương Yến LinhMã số bài thi:…