iDesign iDesign - Art and Ads

Võ Trương Yến Linh | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019

Tác giả: Võ Trương Yến Linh
Mã số bài thi: 05


Mô tả ý tưởng:


Quy chuẩn biểu tượng:


Mockup bao bì:

Mock-up created for smartymockups.com
Mock-up created for smartymockups.com
Mock-up created for smartymockups.com

Tác giả: Võ Trương Yến Linh
Mã số bài thi: 05

Hình trong bài (36)