iDesign iDesign - Art and Ads

Nguyễn Trung Dũng | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019

Tác giả: Nguyễn Trung Dũng
Mã số bài thi: 07


Mô tả ý tưởng | Quy chuẩn biểu tượng:


Mockup bao bì:


Tác giả: Nguyễn Trung Dũng
Mã số bài thi: 07

Hình trong bài (8)