Ốc

ỐcWriter Tham gia ngày 03/05/2019

Bài viết của tác giả:

Kết quả Vòng loại - Cuộc thi thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống 2019
Kết quả Vòng loại - Cuộc thi thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống 2019
BTC cuộc thi Thiết kế biểu tượng Nước Mắm truyền thống Việt Nam 2019 xin thông báo kết quả vòng loại, gồm 12 tác phẩm dự thi tiếp tục vào…
  • Chỉ 3 phút đọc
Bình chọn biểu tượng Vòng loại - Cuộc thi thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Bình chọn biểu tượng Vòng loại - Cuộc thi thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019
Cuộc thi thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019 đang trong quá trình bình chọn, nhằm tìm ra những thiết kế độc đáo và phù hợp…
  • Chỉ 3 phút đọc
Phân biệt Nước mắm truyền thống và Nước chấm công nghiệp
Phân biệt Nước mắm truyền thống và Nước chấm công nghiệp
Đồng hành cùng cuộc thi thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019, iDesign chia sẻ với bạn đọc cách phân biệt Nước mắm truyền thống và…
  • Chỉ 3 phút đọc