Thao Lee Thao Lee - Art and Ads

Các bức chân dung từ lễ hội Maha Shivaratri

Skanda Gautam là một phóng viên ảnh đang làm việc cho một tờ nhật báo của Nhật The Himalayan Times, ông đã chụp được những bức chân dung đầy màu sắc và trang trọng của những người đàn ông sùng đạo từ Ấn Độ và Nepal trong lễ Maha Shivaratri. Họ hút cần sa và che phủ thân thể chỉ bằng tro và sơn, hàng ngàn người đàn ông sùng đạo đã cầu nguyện với Thần Shiva, Ấn Độ của đạo Hindu.

Xem thêm bức hình tuyệt vời của Gautam trên Facebook, BehanceInstagram.

id le hoi maha shivaratri 1
Một Sadhu hoặc người sùng đạo đang quét màu lên trán của mình trong khi chuẩn bị cho lễ hội Maha Shivaratri bên trong đền Pashupatinath ở Kathmandu, Nepal vào thứ ba, ngày 13 tháng 2 năm 2018. Hàng ngàn Sadhu từ Ấn Độ và Nepal đến để ăn mừng lễ hội Maha Shivaratri bằng cách hút cần sa, bôi tro lên cơ thể và cầu nguyện cho Hindu Deity Lord Shiva.
id le hoi maha shivaratri 2
Một Sadhu phô bày bộ râu của mình vào trước đêm của lễ hội Maha Shivaratri trong đền Pashupatinath ở Kathmandu, Nepal vào thứ Hai, ngày 12 tháng 2 năm 2018.
id le hoi maha shivaratri 3
Một Sadhu hoặc người sùng đạo đang nhìn vào một chiếc gương khi chuẩn bị cho lễ hội Maha Shivaratri bên trong đền Pashupatinath ở Kathmandu, Nepal vào thứ ba, ngày 13 tháng 2 năm 2018.
id le hoi maha shivaratri 4
Người Sadhu được coi là vị thánh giữ ấm củi lửa vào đêm trước của lễ hội Maha Shivaratri bên trong đền Pashupatinath ở Kathmandu.
id le hoi maha shivaratri 5
Một Sadhu đang bôi tro lên mặt trong lễ hội Maha Shivaratri bên trong đền Pashupatinath ở Kathmand, Nepal vào thứ Ba, 13 tháng 2 năm 2018.
id le hoi maha shivaratri 6
Một Hindu Sadhu hoặc người sùng đạo đang hút cần sa bằng một cái chillum bên trong ngôi đền Pashupatinath ở Kathmandu, Nepal vào Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2009.
id le hoi maha shivaratri 7
Một người ăn mặc như Lord Hanuman đang nhìn vào trong lễ hội Maha Shivaratri đền Pashupatinath ở Kathmandu. Nepal vào thứ ba, ngày 13 tháng 2 năm 2018.
id le hoi maha shivaratri 8
Một Sadhu đang hút cần sa tạo ra khói thánh từ một chillum vào đêm trước của lễ hội Maha Shivaratri bên trong đền Pashupatinath ở Kathmandu, Nepal vào ngày Thứ Hai, ngày 12 tháng 2 năm 2018.
id le hoi maha shivaratri 9
Một Sadhu hoặc người sùng đạo đang thở ra khói marijuana từ một chillum trong lễ hội Maha Shivaratri bên trong đền Pashupatinath ở Kathmandu, Nepal vào thứ ba, ngày 13 tháng 2 năm 2018.
id le hoi maha shivaratri 10
Một Hindu Sadhu hoặc người sùng đạo đang hút thuốc cần sa trong một cái chillum bên trong đền Pashupatinath ở Kathmandu, Nepal vào Chủ nhật, ngày 6 tháng 3, 16.
id le hoi maha shivaratri 11
Một Sadhu sùng đạo đang nghỉ ngơi gần ngôi chùa của mình vào đêm trước của lễ hội Maha Shivaratri bên trong đền Pashupatinath ở Kathmandu, Nepal vào thứ Hai, ngày 12 tháng 2 năm 2018.

Người dịch: Thao lee

Nguồn: fubiz


Hình trong bài (11)