#tag: zine

Bản zine thêu tay độc đáo của Claudia Akhsa về chủ nghĩa nữ quyền cấp tiến
Bản zine thêu tay độc đáo của Claudia Akhsa về chủ nghĩa nữ quyền cấp tiến
"Tôi đã chọn thêu vì các mũi khâu luôn làm ta liên tưởng đến phái nữ và định kiến về người phụ nữ."
  • Chỉ 3 phút đọc
Fanzine Mardi - Dự án thử nghiệm in lụa của sinh viên Camille Charbonneau
Fanzine Mardi - Dự án thử nghiệm in lụa của sinh viên Camille Charbonneau
Một vài dự án được thực hiện với mục đích hoàn toàn để thử nghiệm, chẳng có mục đích nào cao cả ở đây ngoài việc hoàn thành dự án…
  • Chỉ 3 phút đọc