#tag: xây dựng design system

[UI tutorial] Hướng dẫn từng bước tạo hệ thống thiết kế UI Component
[UI tutorial] Hướng dẫn từng bước tạo hệ thống thiết kế UI Component
Trong bài viết này, iDesign sẽ giới thiệu từ A-Z quá trình tạo một hệ thống thiết kế các thành phần UI từ tác giả Rahul Goradia. Chắc chắn các…
  • Chỉ 7 phút đọc
Hướng dẫn nghiên cứu và xây dựng Design System (Phần 2)
Hướng dẫn nghiên cứu và xây dựng Design System (Phần 2)
Ở kỳ trước, chúng ta đã làm quen với khái niệm về Design System (hệ thống thiết kế), cũng như các thắc mắc xoay quanh định nghĩa này. Ở phần…
  • Chỉ 8 phút đọc