#tag: web designer

5 ứng dụng mở rộng hữu ích của Chrome mà các Web designers nên thử
5 ứng dụng mở rộng hữu ích của Chrome mà các Web designers nên thử
Bắt nguồn từ nhu cầu cần kiểm tra thiết kế web về khả năng sử dụng, xác định phông chữ, thử nghiệm trên các ứng dụng...Chúng tôi đã tìm hiểu…
  • Chỉ 4 phút đọc
Tổng hợp các công cụ hỗ trợ thiết kế miễn phí dành cho graphic designer
Tổng hợp các công cụ hỗ trợ thiết kế miễn phí dành cho graphic designer
Đối với các nhà thiết kế, việc đặt trái tim và tâm hồn vào một dự án là phương châm của họ.  Mọi công việc, mọi ý tưởng, mọi phác họa…
  • Chỉ 6 phút đọc