loading

#tag: tuyệt luân

Cái Trác tuyệt trong Nghệ thuật (Phần 1)
Cái Trác tuyệt trong Nghệ thuật (Phần 1)
Khi Théodore Géricault bắt đầu những nghiên cứu chuẩn bị cho kiệt tác Cái bè của tàu Medusa, ông đã đi những chặng đường cực đoan và đáng chấn động.…
  • Chỉ 20 phút đọc