#tag: Trey Ingram

Vẻ đẹp đặc trưng của từng công viên Quốc gia qua loạt hình minh họa của Trey Ingram
Vẻ đẹp đặc trưng của từng công viên Quốc gia qua loạt hình minh họa của Trey Ingram
Dưới góc nhìn của một nhà thiết kế minh họa, Trey Ingram đã đưa thiên nhiên, muông thú đến gần hơn với mọi người. Mới đây, anh đã chia sẻ…
  • Chỉ 3 phút đọc