#tag: UX

/viết một tay/ Những lầm tưởng về kỳ vọng của người dùng trong thiết kế trải nghiệm
/viết một tay/ Những lầm tưởng về kỳ vọng của người dùng trong thiết kế trải nghiệm
Dưới đây là một trong số hàng trăm thông báo mà bạn có thể nhận được mỗi ngày. Quan sát một phần lớn các sản phẩm digital hiện nay, hầu…
  • Chỉ 10 phút đọc
Nhập môn xây dựng hành trình trải nghiệm của người dùng
Nhập môn xây dựng hành trình trải nghiệm của người dùng
“Người dùng thực sự sử dụng sản phẩm của chúng ta như thế nào?” là một câu hỏi cơ bản mà hầu hết những người làm sản phẩm cần phải…
  • Chỉ 8 phút đọc
UX - Trải nghiệm người dùng (tiếp)
UX - Trải nghiệm người dùng (tiếp)
Nhà thiết kế UX thực hiện các nhiệm vụ khác nhau tại các điểm khác nhau trong quá trình này. Dưới đây là một vài điều cụ thể họ thực…
  • Chỉ 3 phút đọc
Những tương tác thông minh trong thiết kế UX
Những tương tác thông minh trong thiết kế UX
Một số trang web tỏ ra tốt hơn nhiều những trang khác, từ tính khả dụng, thiết kế, tính năng… Những thiết kế tương tác và các chuyển động tạo…
  • Chỉ 3 phút đọc