#tag: touch-tone phone

Bạn có biết sự khác nhau giữa bàn phím số trên di động và bảng tính?
Bạn có biết sự khác nhau giữa bàn phím số trên di động và bảng tính?
Có những thứ chúng ta sử dụng hằng ngày nhưng nếu không để ý đến, bạn sẽ không nhận ra sự khác nhau giữa chúng. Đã bao giờ bạn thắc…
  • Chỉ 5 phút đọc