loading

#tag: thiết kế thô mộc

Diện mạo của Dropbox và chủ nghĩa Thô Mộc/Brutalism trong thiết kế web
Diện mạo của Dropbox và chủ nghĩa Thô Mộc/Brutalism trong thiết kế web
Dropbox kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ thị giác lạ thường. Người ta nói rằng Dropbox là một công cụ sáng tạo chứ không đơn giản là phần…
  • Chỉ 10 phút đọc