#tag: thiết kế phẳng

Nguyên tắc của Swiss Style và những tác động đến thiết kế phẳng
Nguyên tắc của Swiss Style và những tác động đến thiết kế phẳng
Trong khi nhiều phong cách thẩm mỹ đã "đến và đi", nhưng các nguyên tắc hướng dẫn của Swiss Design chưa bao giờ rời bỏ chúng ta và nó chính…
  • Chỉ 9 phút đọc
Thiết kế phẳng và những tip hữu ích dành cho graphic designer
Thiết kế phẳng và những tip hữu ích dành cho graphic designer
Thiết kế phẳng (Flat Design) đã và đang dần thay thế xu hướng Skeuormorphic đình đám một thời.
  • Chỉ 6 phút đọc