#tag: Theo van Doesburg

Theo van Doesburg (Phần 2)
Theo van Doesburg (Phần 2)
Trong phần thứ hai của loạt bài về Theo van Doesburg, chúng ta tìm hiểu về thời kỳ cuối đời, di sản, và những tác phẩm tiêu biểu của người…
  • Chỉ 13 phút đọc
Theo van Doesburg (Phần 1)
Theo van Doesburg (Phần 1)
Người ta thường gắn liền De Stijl với Piet Mondrian. Nhưng, chắc chắn, không có van Doesburg và sự kiên trì đến cứng đầu của ông thì không thể nào…
  • Chỉ 14 phút đọc
100 năm trường phái De Stijl | Phần 1: Những người đặt nền móng
100 năm trường phái De Stijl | Phần 1: Những người đặt nền móng
Khi nhắc tới mỹ thuật Hà Lan, người ta thường nhớ tới họa sĩ đại tài của trường phái Hậu ấn tượng Vincent van Gogh hay những cái tên như…
  • Chỉ 14 phút đọc
Ngôi nhà “bá đạo” - Rietveld van Doesburg - biểu tượng của phong trào De stijl
Ngôi nhà “bá đạo” - Rietveld van Doesburg - biểu tượng của phong trào De stijl
Delory đã kết hợp một số tác phẩm quan trọng và nổi tiếng nhất Hà Lan như ngôi nhà “Schröder” của Rietveld và các bức tranh nghệ thuật “counter-composition” (bố cục…
  • Chỉ 3 phút đọc