#tag: tessellation

Những nghệ sĩ và công trình sáng tạo tiêu biểu về Tessellation
Những nghệ sĩ và công trình sáng tạo tiêu biểu về Tessellation
Tessellations là một kỹ thuật trong trang trí sử dụng các khối hình học để tạo nên họa tiết trang trí có tính lặp lại và thẩm mỹ cao, được…
  • Chỉ 5 phút đọc
Tessellations: Sự giao thoa của Toán học và Nghệ thuật
Tessellations: Sự giao thoa của Toán học và Nghệ thuật
Một vài học giả cho rằng càng đi sâu hơn chuyên môn của mình, bạn sẽ càng hiểu rộng đến những lĩnh vực khác. Nếu đào sâu hơn về nghệ…
  • Chỉ 13 phút đọc