loading

#tag: tauraite

Tauraite thể hiện niềm tự hào về loại rượu tự chế biến bằng nhãn chai xuyên thấu
Tauraite thể hiện niềm tự hào về loại rượu tự chế biến bằng nhãn chai xuyên thấu
Tauraite, thương hiệu tự trồng tự chế biến và đóng chai loại rượu của mình, đã yêu cầu studio thiết kế AKU tạo nên thiết kế bao bì cho mình.…
  • Chỉ 3 phút đọc