#tag: tâm lí học

10 phương pháp để cải tạo ‘guồng quay’ cuộc sống của bạn một cách lành mạnh - Scott H. Young.
10 phương pháp để cải tạo ‘guồng quay’ cuộc sống của bạn một cách lành mạnh - Scott H. Young.
Đã bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống của bản thân quá bế tắc, quá nhàm chán, bạn cảm thấy bị trì trệ với những mục tiêu mà mình đề…
  • Chỉ 24 phút đọc
7 +/- 2 điều mà ngành công nghiệp phần mềm cần biết về tâm lý học nhận thức
7 +/- 2 điều mà ngành công nghiệp phần mềm cần biết về tâm lý học nhận thức
Khả năng xử lí thông tin của bộ não con người vẫn không thay đổi – ngay từ lúc số lượng người dùng các thiết bị kết nối Internet dựa…
  • Chỉ 8 phút đọc