#tag: tam cúc

Brandex tái thiết kế lại nhận diện cho bộ bài dân gian Tam cúc Việt Nam
Brandex tái thiết kế lại nhận diện cho bộ bài dân gian Tam cúc Việt Nam
Brandex, một agency sáng tạo chuyên về thiết kế bộ nhận diện tại Hà Nội, luôn mong muốn tạo nên những giá trị ý nghĩa và đậm bản sắc văn…
  • Chỉ 3 phút đọc