loading

#tag: Star War

Kỉ niệm ngày Alien Day cùng những ấn phẩm và đồ lưu niệm cho dòng phim quái vật không gian huyền thoại
Kỉ niệm ngày Alien Day cùng những ấn phẩm và đồ lưu niệm cho dòng phim quái vật không gian huyền thoại
Với bề dày lịch sử hơn 40 năm, dòng phim quái vật ngoài không gian Alien (bao gồm sách và games) đã trở thành một hiện tượng độc đáo và…
  • Chỉ 8 phút đọc
Phim điện ảnh thời nay: Càng “đa dạng” càng thành công
Phim điện ảnh thời nay: Càng “đa dạng” càng thành công
Sự đa dạng thúc đẩy doanh thu của một bộ phim. Một bộ phim mà có sự đa dạng ở trong đấy sẽ ăn đứt những bộ phim thiếu thốn…
  • Chỉ 8 phút đọc