#tag: sea games

Khám phá bộ nhận diện của SEA GAMES 2019
Khám phá bộ nhận diện của SEA GAMES 2019
Chiếc logo SEA GAMES 2019 với hình ảnh là 11 vòng tròn, đại diện cho 11 nước trong khu vực Đông Nam Á. Những vòng tròn móc nối nhau mang…
  • Chỉ 4 phút đọc