loading

#tag: script

Hướng dẫn từng bước vẽ nên trang truyện tranh hấp dẫn |  Phần 1: Phác thảo sơ bộ
Hướng dẫn từng bước vẽ nên trang truyện tranh hấp dẫn | Phần 1: Phác thảo sơ bộ
Tác giả bài viết sử dụng Clip Studio Paint để hướng dẫn tạo một trang truyện tranh hoàn chỉnh, ngay từ lúc bắt đầu kịch bản.  Bài viết bởi họa…
  • Chỉ 6 phút đọc
Quá trình soạn thảo Cyrillic script
Quá trình soạn thảo Cyrillic script
Highlight quá trình thiết kế phía sau việc hỗ trợ mở rộng ngôn ngữ trong ứng dụng Google Docs và Google Slides. Cyrillic là một trong những kiểu chữ được…
  • Chỉ 18 phút đọc