#tag: Premio AMD Colorlife

Giải thưởng dành cho thiết kế tận dụng màu sắc tốt nhất và đây là chiếc cúp của nó
Giải thưởng dành cho thiết kế tận dụng màu sắc tốt nhất và đây là chiếc cúp của nó
Chiếc cúp này được thiết kế bởi studio Futura dành cho Abierto Mexicano de Diseño, giải thưởng vinh danh những nhà thiết kế biết tận dụng màu sắc. Premio AMD…
  • Chỉ 3 phút đọc