#tag: Pointillism

Những kỹ thuật trứ danh của các danh họa (Phần 4): Aquatint, Pointillism, Drip painting và Collage Art
Những kỹ thuật trứ danh của các danh họa (Phần 4): Aquatint, Pointillism, Drip painting và Collage Art
Bên cạnh màu sắc và hình ảnh, những kỹ thuật đặc biệt cũng góp phần không nhỏ giúp người họa sĩ truyền tải cảm xúc bản thân lên những tác…
  • Chỉ 7 phút đọc
Hiểu hơn về trường phái Pointillist qua bức tranh ‘Một chiều chủ nhật trên đảo La Grande Jatte’ của Seurat
Hiểu hơn về trường phái Pointillist qua bức tranh ‘Một chiều chủ nhật trên đảo La Grande Jatte’ của Seurat
Trong suốt chiều dài lịch sử nghệ thuật, một số tác phẩm đã trở thành biểu tượng cho chính thể loại nghệ thuật mà nó mang trên mình. Ví dụ…
  • Chỉ 6 phút đọc