#tag: phong cách áp phích

Phong cách Áp phích - Áp phích vật thể (Phần 1)
Phong cách Áp phích - Áp phích vật thể (Phần 1)
Có thể nói phong cách “Phong cách Áp phích” đến từ Đức hay “Áp phích Vật thể”, phiên bản Thuỵ Sĩ của nó, là điểm bắt đầu cho thiết kế…
  • Chỉ 14 phút đọc