loading

#tag: Open to Better

Logo của Coca-Cola biến mất và được thay thế bằng một thiết kế mới đầy táo bạo
Logo của Coca-Cola biến mất và được thay thế bằng một thiết kế mới đầy táo bạo
Là một phần của chiến dịch tiếp thị mới được thiết kế để truyền cảm hứng cho sự tích cực và thay đổi
  • Chỉ 3 phút đọc