Tag: numberpad view_module view_stream

Bạn có biết sự khác nhau giữa bàn phím số trên di động và bảng tính?

Có những thứ chúng ta sử dụng hằng ngày nhưng nếu không để ý đến, bạn sẽ không nhận ra sự khác nhau giữa chúng. Đã bao giờ bạn thắc mắc khi bạn gọi cho một ai đó, số 1 có vị trí đầu tiên ở hàng đầu, nhưng qua bảng tính, số 1 lại ở vị trí gần hàng cuối?