#tag: Notifications

Tại sao tôi lại tắt đi dữ liệu di động và thông báo ứng dụng trên điện thoại của mình
Tại sao tôi lại tắt đi dữ liệu di động và thông báo ứng dụng trên điện thoại của mình
Và bạn cũng nên làm điều đó ngay hôm nay! Khoảng vài tuần trước, tôi đang cố gắng tìm cách để làm được nhiều việc trong một ngày hơn, nhưng,…
  • Chỉ 6 phút đọc
Thiết kế Notification - mô hình thông báo cho ứng dụng
Thiết kế Notification - mô hình thông báo cho ứng dụng
Mô hình thông báo cho ứng dụng trông có vẻ đơn giản nhưng thực tế, đó là một tính năng khá phức tạp và cần được xử lý khéo léo.…
  • Chỉ 8 phút đọc