#tag: modernism

Sơ lược phong trào thiết kế: Chủ nghĩa hiện đại
Sơ lược phong trào thiết kế: Chủ nghĩa hiện đại
“Trường phái chủ nghĩa hiện đại đã cho thấy ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử ngành thiết kế và ngày nay điều đó vẫn còn hiện diện rất rõ”,…
  • Chỉ 4 phút đọc
Chủ nghĩa hiện đại đã thay đổi ngành thiết kế như thế nào?
Chủ nghĩa hiện đại đã thay đổi ngành thiết kế như thế nào?
Chủ nghĩa hiện đại trở thành một phần của nền văn hóa đại chúng và dần được xem là nguồn cảm hứng để đương đầu với những vấn đề thời…
  • Chỉ 8 phút đọc
Lắng nghe câu chuyện của Erik Carter: Hãy luôn cố gắng thoát khỏi vỏ hộp sáng tạo
Lắng nghe câu chuyện của Erik Carter: Hãy luôn cố gắng thoát khỏi vỏ hộp sáng tạo
“Tôi luôn có niềm tin rằng chìa khóa để được hạnh phúc là phải sống bên ngoài những chiếc hộp đã được thiết lập sẵn, và đó chính xác là…
  • Chỉ 5 phút đọc